BEN JIJ BOVEN DE 18?

VUL JE GEBOORTEDATUM IN

De Kuyper endorses moderate & responsible drinking.
To visit this website, you must be of legal drinking age.

Privacy verklaring

 1. Beheer
 1. Gegevens van bezoekers
 • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.dropshotdropvoorbovende18.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 • Koninklijke De Kuyper B.V. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 1. Cookies
 • Koninklijke De Kuyper B.V. maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst.
 • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
 • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 • Koninklijke De Kuyper B.V. maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze website en dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren.
 1. Vragen
 • Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Koninklijke de Kuyper b.v.. De contactgegevens staan vermeld op de website dekuyper.com
 1. Disclaimer
 • Koninklijke De Kuyper B.V. is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
 • Koninklijke De Kuyper B.V. kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1. Het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening van Koninklijke de Kuyper BV.
  2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de cloudsoftware van Derden, zoals Muis en Nmbrs, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, dienstverlening, tip, handigheid etcetera, waarvan Koninklijke De Kuyper B.V. denkt dat het relevant is voor de (potentiële) klant, dan wel bezoeker van de website.
  4. Gegevens verstrekken aan derden
 • Gegevens die door de klant aan de Koninklijke De Kuyper B.V. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel: In het geval er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 1. Beveiliging
 • De gegevens die de klant aan de Koninklijke De Kuyper B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 1. Aanpassing van klantgegevens
 • De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Koninklijke De Kuyper B.V. kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Koninklijke De Kuyper B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. Hiervoor kan de klant een e-mail sturen naar email adres invullen met als onderwerp in de mail: ‘Verzoek tot aanpassing persoonsgegevens’
 1. De Nederlandse taalversie van de privacy wetgeving is leidend.

 

Schiedam, mei 2018

 

 

 

 

Privacy verklaring